c

Advertisements

ЛИСИЦА

БАРСУК

 

Внешний вид

Длина тела — 60—90 см, хвоста — 20—24 см; масса — до 24 кг, осенью, перед спячкой — до 34 кг. Форма массивного тела своеобразна, представляет собой как бы обращённый вперед клин, который резко сужается к концу вытянутой тонкой морды. Шея короткая, почти незаметная. Ноги короткие, массивные, опирающиеся на землю всей ступнёй. На пальцах — длинные тупые когти, приспособленные к рытью.

Шерсть грубая. Окраска спины и боков — буровато-серая с серебристым оттенком; низа тела — черноватая. На морде две тёмные полосы, тянущиеся от носа к ушам.

 

Образ жизни и питание

Водится, главным образом, в смешанных и таёжных, реже — в горных лесах; на юге ареала встречается в степях и полупустынях. Придерживается сухих, хорошо дренированных участков, но вблизи (до 1 км) водоёмов или болотистых низин, где богаче кормовая база.

Обитает барсук в глубоких норах, которые роет по склонам песчаных холмов, лесных оврагов и балок. Звери из поколения в поколение придерживаются излюбленных мест; как показали специальные геохронологические исследования, некоторым из барсучьих городков — несколько тысяч лет. Одиночные особи пользуются простыми норами, с одним входом и гнездовой камерой. Старые барсучьи городища представляют сложное многоярусное подземное сооружение с несколькими (до 40—50) входными и вентиляционными отверстиями и длинными (5—10 м) туннелями, ведущими в 2—3 обширные, выстланные сухой подстилкой гнездовые камеры, расположенные на глубине до 5 м. Гнездовые камеры часто располагают под защитой водоупорного слоя, который препятствует просачиванию в них дождевых и грунтовых вод. Периодически норы чистятся барсуками, старая подстилка выбрасывается наружу. Нередко норы барсуков занимают другие звери: лисицы, енотовидные собаки.

Барсук ведёт ночной образ жизни, хотя нередко его можно видеть и в светлое время суток — утром до 8, вечером — после 5—6 часов.

Барсук не агрессивен по отношению к хищникам и человеку, он предпочитает отойти и укрыться в нору или в другое место, но если его разозлить, то он бьёт носом и кусает обидчика, а затем убегает.

Барсук всеяден, но больше предпочитает животную пищу. Питается он мышевидными грызунами, лягушками, ящерицами, птицами и их яйцами, насекомыми и их личинками, моллюсками, дождевыми червями, грибами, ягодами, орехами и травой. Во время охоты барсуку приходится обходить большие территории, обшаривая поваленные деревья, отдирая кору деревьев и пней в поисках червей и насекомых. Иногда за одну охоту барсук добывает 50—70 и больше лягушек, сотни насекомых и дождевых червей. Однако в сутки он съедает всего 0,5 кг пищи и лишь к осени сильно отъедается и нагуливает жир, который служит ему источником питания в течение зимнего сна.

Это единственный представитель куньих, впадающий на зиму в спячку. В северных районах барсук уже в октябре—ноябре залегает в спячку до марта—апреля; в южных районах, где зимы мягкие и непродолжительные, он активен круглый год.

КУНИЦА

 

Внешний вид

Куницы — среднего роста пальцеходящие хищные, с короткими пятипалыми лапами, пальцы которых свободны и вооружены острыми когтями, мордочка острая с короткими ушами, разделёнными на две части. Тело длинное и стройное, хвост достигает половины длины тела.

 

Питание

Куницы питаются грызунами, мелкими птицами и птичьими яйцами. Кроме всего прочего охотятся на крыс, которых кошки обычно не трогают. Куриц куница давит и укладывает «рядками». Во время охоты куница переламывает жертве позвонки шеи, сворачивает язычок в трубочку и пьёт кровь из ещё живой жертвы.

Վարժ. 383 Երբևէ լսե՞լ եք, որ մարդն ու առնետը բարեկամանան, բայց իրականում այդպիսի բան հնարավոր է, այս դեպքը է եղել է ինձ հետ Անգլիայում:Ուրիշները չգիտեն որտեղից հոգևորականի տանը ես եմ հայտնվել:Այն քան եմ գնացել-եկել նրա տուն, որ ես արդեն նրան սովորել եմ, նա էլ ինձ: Մի գիշեր հոգևորականը վեր է թռնում քնից, ես կծել էի նրա այտը: Սկզբում նա զայրացած էր իմ վրա, բայց երբ տեսավ վառվող վայրագույրները հասկացավ, թե ինչ է պատահել: Դե իհարկե տունը կվառվեր, ես էլ հետը, եթե մի լավ չկծեի, քնից չհանեի:

 

Ուղտը շատ ծույլ էր, մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող անապատում։ Այնտեղ այս ահավոր փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ու տատասկ էր ուտում։ Մի առավոտ ձին՝ թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ մոտն ու ասաց.

— Ո՜ւղտ, ա՜յ ուղտ, դուրս արի ու մեզ նման աշխատի՛ր։

Ուղտը պատասխանեց.

— Ո՜ւզ, ո՜ւզ։

Հետո շունն ու եզը հերթով եկան։ Ուղտը նրանց էլ միայն « ուզ » ասաց։

Հենց այդ « ուզն » էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց։

վարժ. 379

Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներովխաղողի վազ տեսավ։ Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ։ Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց.

Ոչի՛նչ, դեռ խակ է։

Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը դնում են պայմանների վրա։Որոշ մարդիկ էլ այդպիսին են։

1.Вставь пропущенные согласные. Запиши в скобках проверочные слова.

дуб         (дубы)                            утюг   (утюги)

этаж        (этажи)                             глаз   (глаза)

рукав      (рукава)                                нос    (носы)

гриб        (грибы)                               арбуз   (арбуз)

малыш     (малыши)                           бутерброд   (бутерброды)

велосипед   (велосипеды)              столб    (столбик)

 

2..Вставь пропущенные согласные. Запиши в скобках проверочные слова.

зонт        (зонты)                               парус   (парусы)

сторож        (сторожи)                             пруд   (пруды)

тетрадь    (тетради)                                народ     (народы)

пирог        (пироги)                               арбуз   (арбузы)

морковь     (морковка)                           лошадь   (лошадка)

сапог   (сапоги)                        паровоз(паровозик)

This colorful autumn.

After summer comes autumn. September, October and November are autumn months. The weather is very changeable in this season. You can see yellow, red, orange, purple leaves everywhere. It is time to gather the harvest. Sometimes autumn weather is bad. There are a lot of rainy days. So, the roads are dirty. Students and pupils begin schooling . The golden autumn is really very beautiful with its yellow, red, orange, brown trees and golden leaves falling down. Autumn is the season of fruits and vegetables.

I think, every season has a charm of its own.

5 -րդ դասարան: (16.10 – 20.10)

 

Վարժ. 339

 

ա) + 3249

9815

______

13064

 

բ) + 723008

6945

_______

729953

 

գ)+  21857

564

_______

22421

 

դ) + 698911

93725

_______

792636

 

ե) + 65417

41136

______

106553

 

զ) + 89000397

593795

________

89594192

 

Վարժ. 340

ա) 761+349=1110

բ)492 + 564=1056

գ)2328 + 807= 3135

դ) 418 + 7095=7513

ե)5992 + 3779= 9771

զ)3207 + 8034= 11241

է)9999 + 1111=11110

ը)23051 + 4158=27209

թ)77528 + 19056= 96584

 

Խնդիր. 352

Լուծում

  • 65-41=24
  • 24+16=40

Պատ.՝ 40

 

 

 

Բազմապատկման  բաշխական օրենքը գումարմաննկատմամբ –վեցօրինակ:

  • 28*(20+11)=28*20+28*11
  • 35*(40+56)=35*40+35*56
  • 90*(33+68)=90*33+90*68
  • 88*(41+40)=88*41+88*40
  • 70*(46+88)=70*46+70+88
  • 78*(65+36)=78*65+78*36

Վարժ. 481

 

Բաժանելի 593 845 7160 1372 2856
Բաժանարար 35 64 49 93 57
Քանորդ 16 13 146 14 50
Մնացորդ 33 13 6 70 6

 

 

Վարժ. 489

ա) 24:2=12

բ) 6:3=2

գ) 120:40=3*1

դ) 6*20=240:2

ե)14:7=24-22

զ) 45:15=24:8

 

Վարժ. 490

ա) 5111-3862=1249

բ) 1000 – 895=105

գ) 4992 – 2323=2669

դ) 71314 – 29664=41650

ե)37002 – 15068=21934

զ) 96457 – 80455=16002

 

Վարժ. 491

ա) (2158 – 208 : 104) – (394 – 2527 : 19)=1895

բ) (1567 + 891 : 33) : (78 – 2052 : 27)= 1596

գ) (291 – 138 : 23) *(374 + 1287 : 33)=118705

դ) (71 + 132342 : 14) + (1546 – 847 : 121)= 11063