v

Advertisements

1. Ծ – Ծաղիկ, ծառ, ծիծեռնակ, ծիածան, ծաղրածու, ծիծաղ, ծխնելույզ, ծեր: ըի

Ձ – Ձյուն, ձնծաղիկ, ձուկ, ձկնորս, ձի, ձմերուկ, ձյուանուշիկ, ձու, ձնեմարդ, ձնեպապ, ձագ: Ղ – Ղազարոս, ղազ, ղափաման, ղեկ, ղեկավար: Ճ – ճուտ, ճնճղուկ, ճանկ, ճահիճ, ճիպոտ, ճպուռ, ճկույտ, ճանճ: Ջ – Ջուր, ջեռոց, ջրահարս, ջեմ, ջրափոս, ջրիկ, ջրվեժ, ջրաներկ, ջութակ: Փ – Փիղ, փուչիկ, փիլիսոփա, փուռ, փող, փունջ, փայտ, փրկիչ, փաստ, փոս: Ը – Ընձուղտ, ընձառյուծ, ընկույզ, ընկերություն, ընպանակ, ընդարձակ:

2. թյուր, հույն, բույն

Նա թյուր կարծիք ուներ իմ մասին:
Հույները վաղուցել տարբերվել են իրենց փիլիսոփայական մտածելակերպով:
Գարունը սկսելուն պես ծիծեռնակները սկսում են իրենց բույնը կառուցել:

2. Դուրս գրիր գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվող տասը բառ:

Առջևում, խուրձ, այդպեսծագեցհիշողությունկարգապահ

3. Դուրս գրիր 3-5-ական պարզբարդ և ածանցավոր բառեր:

Տաքդեղ, խաչ, հինգ, ռանչպարներ, խոպոպներ, դասարանխոպոպներ

4. 4.Գտի՛ր և գրի՛ր  լեզվի մասին առածներսովորիր այդ առածներըփորձիր բացատրել իմաստը։

Աշխարհքի շինողն ու քանդողը լեզուն է։

սարի գլուխը կը հանիխոսք կասարից ներքև կբերի:

Քանի լեզու գիտեսայնքան մարդ ես:

Թրի կտրածը կլավանալեզվի կտրածը չի լավանա:

Քաղցր լեզուն օձը բնից կհանի:

Սեպտենբերի 11-15

 1. He usually spends his summer holidays at my grandparents. There are many things there to do.   He swims in the river and sunbath. Sometimes he spends his free time with his friends, read books, listen to the music, watch TV or play computer games.
 2. He goes fishing with his father, uncle and cuisines. He  makes a fire with them at the seaside and cook potatoes there. It is wonderful.   He helps his grandma and grandpa about home and in the garden. He waters plants and weed the garden, mow the long grass.
 3. Last summer they were in Kazan. It is an old city. Kazan is the capital of the Tatarstan republic and one of the biggest economical, scientific and cultural centers of Russia. There is the marvelous Kremlin, mosques, churches and rich museums
 4. I dream to learn in the University of Kazan.
 5. Kazan is also a city of theatres, museums, music, international festivals, rich libraries, newest technologies, business partnership and science.  They were in a history museum of Kazan too.   There are a lot of sights in it.
 6. Now, he feels ready to get back to school.

  he is happy to meet his school friends and teachers.  

 1. կլուլիկ-ճաշի տեսակ
  վարոց-բարակ փայտե ճիպոտ
 2. այբուբեն – այբ ու բեն, այբենարան – այբուբենի ամբողջական
 1. Հետևյալ հնչյուններից բառեր կազմեցեք:

Ձ, ն, յ, ու — ձյուն / ր, գ, ի, ք — գիրք / ր, տ, ու, ց — ցուրտ / մ, ր, յ, ա — մայր/ ու, ր, յ, ք — քույր / ա, լ, ր — լար /  դ, ա, մ, ր դրամ/ ր, ու, ջ — ջուր/ գ, կ, ի, ծ — կծիկ, գծիկ:

Օրինակ՝ ձ, ն, յ, ու- ձյուն

 1. Հետևյալ հնչյուններից տարբեր դասավորություններով կազմեք տարբեր բառեր (կարելի է նաև մեկ հնչյունը երկու անգամ գործածել):

Մ, ա, դ, ր —  դրամ, մարդ  / ա, կ, խ — կախ, խակ / ն, շ, ու — շուն, նուշ/ հ, մ, ա — մահ, համ/ ա, ս,  թ — թաս, սաթ/ ռ, տ, ա — տառ, առատ:

Օրինակ՝ ռ, տ, ա- տառ, առատ

3.Կազմի՛ր նոր բառեր` բառամիջում ավելացնելով մեկ հնչյուն:

Կարկաչ, կարթ, կանթ խիստ, ծոծորակ, վարակ, հարց, ծածուկ:

4.Տրված բառերի մեջ նոր հնչյուն ավելացնելով կազմի՛ր նորբառեր` կարագ, քայլ, տկլոր, թախտ, աթոռ, փշատ, աշուն, կարոտ, անուշ, լուր, բլուր, պուլիկ, ածուխ, ծիրան, խաղ:

 1. Շուշանիկ բառի հնչյուններով կազմի՛ր նոր բառեր:

6. Սուր, մուր, ջուր, քուր, հուր, լուր։

Օրինակ` հուր, մուր…

Իմ կենդանին

Իմ կենդանին

իմ սիրված կենդանին դա շուն է, բայց քանի որ ես տնային կենադնի չունեմ, ես կպատմեմ իմ երազած շնի մասին:Իմ երազած շնի անունը Պուդել է:Ես նրա մասին հոգ կտանեի կլողացնեի, կկերակրեի, կխաղայի, մատկտայի: Ես հուսով եմ,որ ինձ հայրիկը անակնկալ կանի և իմ երազած Պուդելը կնիվիրի:

Մայրենի

Բառային աշխատանք և Լրացուցիչ առաջադրանքը

Բացատրիր հետևյալ բառերը:

աղիողորմ- սրտաճմլիկ
ամբարտավան-Իր մասին չափազանց մեծ կարծիք ունեցող
անբասիր- անբասիր
անդորր-Խաղաղ
անօգուտ- Օգուտ չբերող
արծաթազօծ-Արծաթով զօծած
բերրի-առատ
բյուր- անչափ
եղրևանի- յասաման

Լրացուցիչ առաջադրանք

տեղեկություններ Ռեդյարդ Քիփլինգի մասին

 

Пряничный домик

 1. Чем занимались Жан и Мари?

Ходили в город на заработки

Гуляли в лесу и играли

Помогали в работе отцу-дровосеку

 1. О чем мечтал Жан?

О богатствах

О шоколадном прянике

О воздушном змее

 1. Как дети нашли пряничный домик?

Заблудились в лесу

Их привела говорящая птичка

Пошли по шоколадному следу

 1. Чем Жан и Мари занялись, когда очутились у пряничного домика?

Начали осматривать домик и искать хозяев

Смеялись от радости и играли

Начали лакомиться домиком и его прилегающим участком

 1. Как старушка заманила детей в домик?

Сказала, что покажет фокус

Предложила погреться

Обещала, что угостит их еще более вкусными лакомствами

 1. Зачем старушка заперла Жана в чулан?

Чтобы он не мешал съесть Мари

Чтобы откормить и съесть

Чтобы тот не общался с Мари

 1. Как старуха следила за тем, что Жан толстеет

Считала, сколько он ест, и увеличивала порции еды

Осматривала Жана каждый день

Требовала показывать пальчик через щелку в двери

 1. Почему старуха не смогла зажарить Жана?

Тот был такой толстый, что не пролез в печь

Жан вырвался и убежал из домика

Жан усиленно сопротивлялся и упирался

 1. Как дети победили ведьму?

Она решила показать Жану, как надо лезть в печь, и Мари втолкнула ее

Запихнули в печь силой

Поколотили ее и убежали

 1. Что делали дети, когда расправились с ведьмой?

Убежали домой

Остались жить в домике

Съели пряничный домик